Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wat is een diahub?

Een diahub is een ruimte/voorziening van 2 dialysestations op een locatie zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt. Per station kunnen 2 patiënten per dag dialyseren. In principe kunnen per diahub dus 8 patiënten wekelijks drie keer dialyseren. Het is een optie om ook één avondshift aan te bieden voor maximaal 2 patiënten. De maximale capaciteit wordt dan 12 patiënten.

Patienten zijn bewoners van het zorgcentrum, dan wel wonend in de nabije omgeving van het zorgcentrum. Een diahub beschikt over voorzieningen op een niveau dat vergelijkbaar is met een dialyse in de thuissituatie. Bovendien staan de dialysemonitors in de Hub gedurende de behandeling in verbinding met de hoofdvestiging (dialyse afdeling) binnen het Maastricht UMC+. De dialyses in de Hub worden uitgevoerd en medisch ondersteund op eenzelfde manier als een reguliere dialyse in het ziekenhuis of eerder genoemde locatie. Bij een overleg tussen de verpleegkundig dialyse assistent (VDA) in de Hub en de nefroloog of verpleegkundig specialist in de hoofdvestiging (ziekenhuis) zijn real time parameters beschikbaar. Zowel de actieve alsook de passieve dialysebehandeling vallen onder verantwoordelijkheid van de nefroloog van het ziekenhuis; de dialyse patiënt in de Hub wordt regelmatig op locatie gezien door de nefroloog.

De verpleeghuisarts van de locatie kan indien gewenst de nefroloog raadplegen; de verpleeghuisarts dient wel op nefrologisch gebied bijgeschoold te worden. In de huidige situatie voert een VDA, in dienst van het ziekenhuis, de dialyses in de diahub uit. Een VDA is een basis verpleegkundige (niveau 4) met een extra opleiding tot dialyse assistent. Een dialyse verpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige met een afgeronde CZO erkende dialyse-opleiding. De wenselijke situatie is dat VDA's in dienst van het zorgcentrum worden opgeleid (eigen personeel niveau 4) op de locatie waar diahub gevestigd is; het ziekenhuis huurt dan het personeel van het zorgcentrum in. De voornaamste reden is de flexibiliteit bij eventuele onder- of overproductie / bezetting. Ook kan de VDA van de zorginstelling naast de dialyse zijn/haar dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Het "detacheren" van personeel voor de diahub maakt het mogelijk om de personeelskosten te dekken vanuit de exploitatie, waarbij de factor arbeid efficiënt wordt ingezet. Bovendien biedt deze vorm meer ontplooiingsperspectief voor het personeel van de zorginstelling, wat kan worden beschouwd als een extra uitdaging. Nadeel is dat de tijdsinvestering in de opleiding hoog is en de cursist geruime tijd aan het normale arbeidsproces van de zorginstelling wordt onttrokken.

Het is vanuit juridisch aspect op dit moment enkel toegestaan om met een VDA niveau 4 te werken. Mogelijk wordt op termijn nog gekeken of ziekenverzorgende/DA dialyse assistent niveau 3 als bevoegd kan worden beschouwd.

Sluit de enquête