Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Voor welke patiënt?

Voor welke patiënten is de Hub geschikt?

De populatie patiënten die van de  Hubgebruik kunnen maken zijn:

 • passieve dialysepatiënten (door nefroloog geselecteerd) én bewoners van de zorginstelling die gedialyseerd worden onder begeleiding van een verpleegkundig dialyse assistent (VDA) met een dialyseverpleegkundige als achterwacht. Training om zo actief mogelijk te gaan dialyseren wordt aangeboden.
 • dialysepatiënten die in de directe omgeving van de zorginstelling wonen waar de Hub wordt aangeboden, kunnen naar de diaub komen om actief te dialyseren al dan niet met hulp van een VDA.

 Voor iedere patiënt wordt een specifieke set disposables klaargemaakt in het ziekenhuis en aangeboden aan de Hub. De hiervoor noodzakelijke logistiek wordt door het ziekenhuis uitgevoerd. Een dergelijke “bestelling” kan bijvoorbeeld wekelijks of naar behoefte geleverd worden.

Voordelen

 Voor patiënt, het ziekenhuis en de zorginstelling heeft dialyse in een diahub voordelen.

Voor de patiënt
 • Passende dialysezorg in de eigen omgeving, met behoud van professionele deskundigheid en met de kwaliteit van het Ziekenhuis
 • Minder of geen vervoer naar een dialysecentrum (besparing van kosten en tijd).
 • Geen tot minimale wachttijden
 • Variabele (aanvangs)tijden mogelijk, waardoor in toenemende mate rekening gehouden kan worden met de wens van de patiënt.
 • Vertrouwde zorg door vertrouwd personeel.
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt (bv. actieve dialyse)
Voor het ziekenhuis

De nefrologie-afdeling kan beschikken over een meer flexibele productiecapaciteit om op efficiënte wijze fluctuaties in het patiënten aanbod op te vangen. Bij een goed georganiseerde keten is van te voren bekend hoeveel patiënten van een pre-dialyse naar een dialysefase gaan en voor welke vorm van dialyse gekozen gaat worden.

 • Dit initiatief kan gezien worden als een toepassing van “thuisdialyse”. Het streven van de overheid is om patienten in toenemende mate thuisdialyse aan te bieden. De doelstelling van 30% wordt door de meeste ziekenhuizen niet gehaald. De diahub, die kan worden beschouwd als een vorm van thuisdialyse, kan ertoe bijdragen dat de norm wel wordt gehaald.

Voor de zorginstelling waar de patiënt behandeld wordt:

 • Het bieden van een “near-patient-therapy” van een zeer belastende behandeling
 • Het efficiënter inzetten van het eigen personeel, geschikt en opgeleid, en het aanbieden van ontplooiingsperspectief. (Kanttekening is wel dat het personeel van de zorginstelling Big-geregistreerd moet zijn.)
 • Vergroot het onderscheidend vermogen door het aanbieden van combinaties in zorg- en dienstverlening (arrangement).
 • Reduceren van vervoersbewegingen en met name tijdswinst in het voorbereiden van de patiënt op het vervoer. Dit is bovendien kostenbesparend voor de ziektekosten verzekeraar.
Sluit de enquête