Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Een diahub opzetten

Om dit concept vorm te geven wordt commitment verwacht van het ziekenhuis alsook de betrokken zorginstelling.

Wat wordt verwacht van de zorginstelling?

 • Beschikbaar stellen van de dialyse ruimte (m2)
Eisen te stellen aan de ruimte
 • minimaal 20 m2, denk ook aan een huursom. (dit kan bv ook in de uurprijs van de VDA verwerkt worden).
 • goed bereikbaar (ook i.v.m. disposables)
 • electra en water  aan te passen conform NEN-normering
 • aandacht voor luchtbehandeling/ventilatie/koeling
 • telefoon aansluiting (eigen nummer)
 • toegang tot internet (nog nader te bekijken i.v.m. verbinding met ziekenhuis)
 • Wi-Fi /tv aansluiting
 • werkplek voor personeel
 • locker voor personeel
 • gescheiden voorraadruimte voor disposables (kast) en afval
 • BHV en brandveiligheid.
 • afvoer medisch afval behorende bij de dialyse-behandeling
Het tegen vergoeding
 • beschikbaar stellen van water, elektriciteit en afvoer water
 • beschikbaar stellen van voldoende en adequaat opgeleide VDA’s (opgeleide verpleegkundige)
 • toelaten van derden tot de ruimtes (omwonende dialysepatiënten die gebruik maken van de faciliteiten)
 • services aanbieden gedurende de behandeling (maaltijd vooraf/achteraf, consumpties) voor niet eigen patiënten/cliënten.

Wat wordt verwacht van het ziekenhuis?

 • (bouwkundige en technische) realisatie 
 • Levering, onderhoud en service van apparatuur (dialyse monitoren en de RO installaties), stoel, ed.
 • Levering materialen en medicijnen
 • Lontrole/monitoring waterkwaliteit
 • Planning en coördinatie van zowel patiënten als het door de zorginstelling te leveren personeel
 • Bewaking kwaliteit en veiligheid (incl. personeel)
 • Medische ondersteuning
 • Snelle toegang tot Shunt-service (bezoek NP op locatie)
 • MDO bespreking met instellingsarts mogelijk
 • Opleiding tot VDA
 • Calamiteiten handboek/plan.

Wat vragen we van de zorgverzekeraar?

Per regio zal de rol van de verzekeraar variëren. Afhankelijk van de vergoedingen voor thuisdialyse versus centrale dialyse, zal de afweging voor de Hub gemaakt worden. In welke mate, of op welke onderdelen de ziektekosten verzekeraar betrokken wordt, is een interne afweging. Mogelijke aspecten voor onderhandeling zijn:

 • bekostiging bouwkundige realisatie Hub
 • vergoeding stroom, water en afval
 • thuisdialyse-tarief (met VDA) voor dialysebehandeling
 • indien noodzakelijk taxi/reiskostenvergoeding voor patiënten naar de diahub
diahub
Sluit de enquête